Teaser

Schießleiter

Anschriften und Telefonnummern Schießleiter - 25/50/100 m Stände

Ballmann Hans Jürgen

0171 / 7816158

 

Firla    Gerhard

08552/1333

015117217600

fam.firlag7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXt-online.de

Graßl  Anton

09928/360

 

 

Luksch Sebastian

 

015115597048

sebastianlukschg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXhotmail.de

Mandl Michael

 

01709612238

Mandlmichaelg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXme.com

Obieglo  Bodo

08552/9753855

0170 3226810

b.obieglog7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXt-online.de

Poxrucker Robert

08504/918461

 

robertpoxruckerg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXgmx.de

Schmid Franz

08555/8790

 

famschmid61g7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXhotmail.com

Stenke Roger

08552/9756453

015152067118

roger.stenkeg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXyahoo.de

Weber Andreas

08553/6422

015154908892

andreas.weber-odpg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXt-online.de


Vertretung bei Bedarf:

 Kapfhammer Otto

 09907/1046

otto-kapfhammerg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXt-online.de

 Kriegl Josef 

 08504 / 93 198

josef-krieglg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXt-online.de

Poxrucker Johanna

08504/918461

robertpoxruckerg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXgmx.de


Anschriften und Telefonnummern Schießleiter - Laufender Keiler

Würzburger Hans

08544 / 7897

015115748752

hans_wuerzburgerg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXyahoo.de

Braumandl Armin

08554 / 35061

 

armin.braumandlg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXt-online.de

Pessinger Theo

08555 / 1754

 

regnissepg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXweb.de

Heindl Max

08509/936568

 

mm-laborvertriebg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXweb.de

 
Anschriften und Telefonnummern Schießleiter - Tontauben

Würzburger Hans

08544 / 7897

015115748752

hans_wuerzburgerg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXyahoo.de

Braumandl Armin

08554 / 35061

 

armin.braumandlg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXt-online.de

Pessinger Theo

08555 / 1754

 

regnissepg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXweb.de

Heindl Max

08509/936568

 

mm-laborvertriebg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXweb.de

Josef Stelzer

016094642004

seppstelzerg7HoP4XgM3SfG8XvG5YzA8LpM4sXweb.de